Shop Mobile More Submit  Join Login
About Varied / Hobbyist AlmathejaFemale/Poland Group :iconwarriorcatsoc: warriorcatsoc
The group for your Warrior ocs
Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Core Membership
Statistics 92 Deviations 751 Comments 7,586 Pageviews
×

Newest Deviations

Rosa the Watercoat ID by Almatheja Rosa the Watercoat ID :iconalmatheja:Almatheja 3 1 Characters: Rosa by Almatheja Characters: Rosa :iconalmatheja:Almatheja 2 0 Unicat Breeding (Love Hunter x Night and Day) OPEN by Almatheja Unicat Breeding (Love Hunter x Night and Day) OPEN :iconalmatheja:Almatheja 6 22 Help The Worms - GremCorps May N/O Prompt by Almatheja Help The Worms - GremCorps May N/O Prompt :iconalmatheja:Almatheja 8 0 My Kitsumera by Almatheja My Kitsumera :iconalmatheja:Almatheja 16 7 Commission for OwIishious (Kitsumera Cerise) by Almatheja Commission for OwIishious (Kitsumera Cerise) :iconalmatheja:Almatheja 8 2 Commission for OwIishious (Waterdog Eris) by Almatheja Commission for OwIishious (Waterdog Eris) :iconalmatheja:Almatheja 18 6 Characters - Roseblaze by Almatheja Characters - Roseblaze :iconalmatheja:Almatheja 19 8 Your Shooter by Night - Stardragon Free Base by Almatheja Your Shooter by Night - Stardragon Free Base :iconalmatheja:Almatheja 5 0 The Pear by Almatheja The Pear :iconalmatheja:Almatheja 4 0 Characters: Snowfoot by Almatheja Characters: Snowfoot :iconalmatheja:Almatheja 19 4 Starsweeper Woman Free Base by Almatheja Starsweeper Woman Free Base :iconalmatheja:Almatheja 5 0 Starrobber Woman Free Base by Almatheja Starrobber Woman Free Base :iconalmatheja:Almatheja 0 0 The Sacred Ceremony (Spring Prompt) by Almatheja The Sacred Ceremony (Spring Prompt) :iconalmatheja:Almatheja 11 5 Starshooter Woman Free Base by Almatheja Starshooter Woman Free Base :iconalmatheja:Almatheja 3 0 Stareater Woman Free Base by Almatheja Stareater Woman Free Base :iconalmatheja:Almatheja 3 0

Donate

Almatheja has started a donation pool!
43 / 10,000
For some adoptables and maybe for Core Account.

You can also donate here for comissions, that will be open soon.

You must be logged in to donate.
  • dAhub
    Donated Apr 4, 2017, 8:28:01 AM
    1

deviantID

Almatheja

Artist | Hobbyist | Varied
Poland
Tematy typu: punkt w przestrzeni, studium światłocienia, przegląd faktury przedmiotów, znak graficzny w formę organiczną wpisany, etc. - są całkiem w porządku. Ale niekoniecznie można je znaleźć na tym profilu. Ponieważ tutaj liczy się głównie opowiadana historia - a zagadnienia techniczne są jedynie środkiem do celu. Konto zawiera głównie komiksy, ilustracje wymyślonych przeze mnie postaci i sztukę konceptualną, planowane są też fanarty oraz krótkie i dłuższe formy literackie. Uwaga! Powyższe formy twórczości bez odpowiedniego opisu i kontekstu mogą nawet stracić swoje znaczenie. Zaleca się więc - przeczytanie danego komiksu, śledzenie opisów pod daną pracą, zadawanie pytań i, w przypadku fanartów lub fanfików, zapoznanie się z kanonem. By zobaczyć inny rodzaj sztuki, można odwiedzić mój drugi profil, na którym znajduje się głównie rękodzieło, przykładowo kartki okolicznościowe, ręcznie zdobione przedmioty - malowane lub tworzone techniką decoupage, duże obrazy dopasowane do wnętrza, itd. Obecne są tam również prace szkolne, obrazki dla kogoś lub dzieła niebędące częścią żadnego większego projektu.

:iconjmateja02:

Topics such as: point in space, the study of chiaroscuro, review of invoices from different objects, logo inscribed in an organic form, etc. - are quite fine. But not necessarily you can find it on this profile. Because the most important thing here is the story - and the technical issues are only a means to an end. The account includes mainly comics, illustrations of characters invented by me, conceptual art, there are also planned some fanart and maybe - both long and short literary forms. Warning! These forms of creativity without a proper description and context may even lose its meaning. It is therefore recommended - read comics, read the descriptions of the images, asking questions, and if you're dealing with fanart or fanfiction, please refer to the canon. To see different kind of art, you can visit my second profile, which contains mainly handicraft, such as greeting cards, hand-crafted items - painted or created with decoupage technique, large images matched to the interior, there are also art for someone, school pictures or art that is not a part of any bigger project.

:iconjmateja02:

Zobacz więcej na / See more at:
Interests
Hello! If You look for good, well-drawn webcomics - check out this amazing manga, done by my friend fidjera. It's really worth reading!

B9d3bdc2-40b1-4ab0-ac08-03be6e013e05 by Almatheja

__________________________________________________________________________

Hej! Jeśli szukacie ciekawego i dobrze narysowanego komiksu sieciowego do przeczytania, może spodoba Wam się manga Into the Sun stworzona w całości przez fidjera. Ostrzegam - wciąga. ;)

B9d3bdc2-40b1-4ab0-ac08-03be6e013e05 by Almatheja
  • Listening to: birds
  • Watching: Riverdale
  • Drinking: black tea

Groups

Comments


Add a Comment:
 
:iconnekomira:
Nekomira Featured By Owner 17 hours ago  Hobbyist Digital Artist
Thank you for the watch .u.
Reply
:iconrisandell:
Risandell Featured By Owner 1 day ago
Dzięki za favy :)
Reply
:iconbaby-beast:
Baby-Beast Featured By Owner 3 days ago  Hobbyist
Dzięki za łocza :) Odwdzięczę się tym samym ;)
Świetna galeria, btw
Reply
:iconnarjana:
Narjana Featured By Owner 3 days ago
Thank you very much for all the favos. *smile*
Reply
:iconkunyka:
KunYKA Featured By Owner 3 days ago  Hobbyist General Artist
Dzięnkuemy
Reply
Add a Comment: